Õhksoojuspumba paigaldus – hind, luba ja kuhu paigaldada

Planeerides õhksoojuspumba ostu räägitakse palju sellest, kuidas valida parim õhksoojuspump, vähem kõneletakse sellest, kuidas valida soojuspumba paigaldamiseks õige asukoht ning miks see on üldse vajalik.

Õige õhksoojuspumba paigaldus on tegelikult peaaegu sama oluline kui õige mudeli valimine. Paigalduskoht loob lõpptulemuse ja sellest sõltub suures osas see, millise efektiivsusega soojuspump energiat tootma hakkab.

Arusaamaks, milline on soojuspumba paigaldamiseks ideaalne koht, tuleb alustada seadme tööpõhimõtte selgitamisega. Õhksoojuspumbad pumpavad välisõhku salvestatud soojusenergiat, mis kantakse sinu tuppa. Seetõttu ei tohi õhksoojuspumba välisosa paigaldada siseruumidesse – garaaži, kuuri vms hoonesse. Soojuspumba paigaldus siseruumi viib selle toa temperatuuri järsu alanemiseni, kuna soojuspump suunab soojust ühest ruumist teise.

Välisosa peab olema õues – sealt ei saa soojus otsa.

Õhksoojuspumba paigaldamine õue võib tekitada mõningatel juhtudel komplikatsioone, seda eelkõige juhul, kui tegemist on näiteks muinsuskaitse objektiga või hoonega, mis asub miljööväärtuslikul ala. Sellisel juhul tuleb unustada õhksoojuspumba paigaldus välisfassaadile, sest selle jaoks ei eralda ükski kohalik omavalitsus ega ka Muinsuskaitseamet luba. Paigaldamiseks soovitavad õhksoojuspumpade edasimüüjad kasutada spetsiaalset maaraami, millega asetatakse õhksoojuspump maapinnale raami peale.

Maaraam on ka levinud paljude hoonete puhul, et vähendada soojuspumba töötamisel tekkivat vibratsiooni ning müra.

Välisfassaadile õhksoojuspumba paigaldus on kõige enam levinum variant. Pea meeles, et sa ei paigaldaks soojuspumpa liiga madalale maapinna lähedale, kuna seade toodab kondentsi, mis talvisel perioodil madalatel temperatuuridel külmub jääks. Jääd tuleb aeg-ajalt soojuspumba alt lõhkuda, seetõttu ei tohiks seda paigaldada väga maapinna vastu või hoopiski väga kõrgele, kust on jää lõhkemine raskendatud. Ideaalne asukoht on välisfassaadil 1-2 m kõrgusel maapinnast, maaraami puhul umbes 60 cm kõrgusel.

Soodsad õhksoojuspumbad ja selle asukoha valiku olulised näpunäited leiad edasimüüjate kaudu.  Lepi soojuspumba paigaldus kokku eksperdiga.

Milline on õhksoojuspumba paigalduse hind?

Õhksoojuspumba paigaldamine on keeruline protsess ja eelkõige tuleb see jätta ekspertidele. Õhksoojuspumpade edasimüüjad pakuvad seadmeid koos paigaldusega, tihtipeale on õhksoojuspumba paigalduse hind seadme maksumuse sees. Eksperdid oskavad valida parima asukoha soojuspumba välisosale ja ennetada kõiki riske, mida õhksoojuspumba ise paigaldamine võib tekitada.

Õhksoojuspumba kui ka teiste küttesüsteemide paigaldus tuleb usaldada professionaalsete ekspertide kätte – see on riskivaba ja mugav variant.

Õhksoojuspumba paigaldamise luba – kellelt küsida?

Õhksoojuspumba soetamise eel tasub uurida, millistel tingimustel on võimalik soojuspumpa soovitud hoonele lisada. Eramajade puhul on protsess lihtsam ja piisab kohaliku omavalitsusega kooskõlastamisest.

Soojuspumba paigaldus kortermajasse eeldab aga kogu korteriühistu nõusolekut ja kooskõlastamist kohaliku omavalitsusega (sh ehitusprojekti ja ehitusteatise esitamine). Kui plaanid soetada soojuspumpa kortermajale, millele ei ole ühtegi õhksoojuspumpa paigaldatud, siis võta aega, et seda arutada kaasomanikega – nende nõusolek on paigaldamise seisukohast vajalik.

Comments are closed.