Kuidas säästa energiakuludelt?

Säästmine on oluline teema ning selle vajaduse päevakorda kerkides on suur rõhk säästmisel kodukuludelt. Kuigi esmapilgul võib tunduda, et elektriga seotud kulutused on majapidamises paratamatus, leidub siingi valdkondi, mille rakendamisel võib rahaline kokkuhoid planeeritavas eelarves osutuda märkimisväärseks. Seetõttu vaatame koos üle, mida tasub energiakulude kokkuhoiuga seonduvalt arvesse võtta.

Lugu on valminud koostöös Raha24-ga, kelle remondilaen intressiga al 2,9% aastas on hea finantseerimisviis kui tekib vajadus kodu energiasäästlikkuse parendamiseks, aga natuke jääb rahast puudu.

Mida tuleks silmas pidada endale sobiva elektripaketi valikul?

Olukorras, kus säästmine kodustelt energiakuludelt tekib päevakorda, saabub piltlikult öeldes viimane hetk viia end kurssi igakuistel elektriarvetel näidatuga, et mõista täielikult selle kululiigi struktuuri. Võib arvata, et enamus tarbijatest on märganud, et suurusjärgus pool elektriarvetel kajastuvatest kuludest kuulub võrgu – ning taastuvenergiale ning umbes teine samasuur osa tegelikele energiakuludele. Lahti seletatult tähendab see, et vähemalt pooles ulatuses on elektrikulusid võimalik oma tehtavate valikute ning käitumismustrite muutmisega soovitud suunas mõjutada.

Võib arvata, et enamus meist on kursis võimalusega, mis tekkis peale elektrienergia liikumist vabale turule – valik otsustada teenusepakkuja üle. Kuigi see laias laastus võib kulude juhtimise vaatevinklist tunduda hea võimalusena, tuleb osata valikut siiski õigesti teha. Nii soovitame kindlasti viia end kurssi erinevate elektripakettide puhul kaasnevate plusside ning miinustega ning teha lõplik valik enda reaalset energiatarbimist ning teenuse kulukust arvesse võttes.

Hinnakujundusliku printsiibi poolest saab elektripaketid jagada kahte suuremasse gruppi: fikseeritud – ning börsihinnaga paketid. Esimene valik on hea nendele tarbijatele, kes soovivad püsivat kindlustunnet energiakulude osas. Teine, vabam pakett, on mõeldud paindlikematele tarbijatele, kes soovivad oma tarbimiskulu suunata rohkemas mahus perioodi, kus elektrienergia selleks soodsamat võimalust pakub. Mõtteainet on siin mõlema tarbimistüübi esindajatele, sest paketi valik annab võimaluse planeerida oma energiatarbimist vastavalt valitule kasulikumasse aega.

Milliseid elektriseadmeid tuleks koduses majapidamises eelistada?

Teatavasti on erinevate kodumasinate valik kauplustes lai ning seetõttu nõuab nende ost energiasäästu silmas pidades pisut teadlikuma valiku tegemist. Kuigi esmapilgul võib tunduda pelgalt kaubamärgi või müügihinna järgne valik piisavalt kaalutletuna, tasub valimise juures siiski silmas pidada ka muid aspekte. Elektritarbimise seisukohalt on vältimatult vajalik panna tähele kodumasina energiamärgist, mida tähistatakse kokkuleppeliselt vahemikus A-D, mõningatel juhtudel ka + märgistuse lisanditega. Lihtsa loogika alusel tähestikus eespool paikneva märgistuse järgi valides, saab tarbija soetada endale energiasäästlikuma masina.

Ilmselt pole kellegi jaoks enam mingi saladus, et energiasäästlikuma elektritarbija soetamine võib tähendada suuremat väljaminekut Sinu rahakotist. Meie soovitus on siiski seda väljaminekut liigselt mitte karta, kuna pikemas perspektiivis võib kokkuhoid elektrikuludelt end soetamishinda arvesse võttes mitmekordselt tagasi teenida. Eeldame ju siiski, et kulukamad kodumasinad teenivad meid pikki aastaid ning see tähendab, et tasuvus energiasäästu silmas pidades ei jää seega aja möödudes tulemata. Muu hulgas võib kallima kodumasina valik tähendada ka seadmele pikemat eluiga, sest suurema kulu eest on ootuspärane saada kestvamat kvaliteeti.

Elektrit tarbivad kodumasinad pole sugugi mitte ainsad, mille arvelt energiakulu kodudes märkamatult suureneda võib. Erinevaid uusi tehnoloogiaid tasub silmas pidada ka muude koduste püsilahenduste planeerimisel, mis enda toimimiseks elektritarbimist eeldavad. Hea näide selles valdkonnas on kindlasti valgustus, mis juba pikemat aega on mõistlik „jooksma“ panna LED-tehnoloogia peale. Nimelt aitab see energiakulu märkimisväärselt kokku hoida eriti arvestades seda, et meie kliimavöötme tingimustes on aastas pimedat aega rohkem, kui loomulikku päevavalgust.

Mida tasub silmas pidada koduste elektriseadmete töökorrasoleku jälgimisel?

Kuigi võiks arvata, et energiasäästlike seadmete valik juba iseenesest garanteerib säästu energiakuludelt, siis päris nii see siiski kahjuks pole. Tasub teada, et erinevatel kodumajapidamises leiduvatel seadmetel ning nende töökorral tuleb silm regulaarselt peal hoida, sest vastasel korral nad võivad oma tööd hakata tegema hoopis tarbija kahjuks. Enamjaolt tähendab see seda, et olukord toob endaga oodatavast suuremad kulud elektrile. Seda aga keegi kindlasti ei soovi, mistõttu tasub olla igal juhul oma kodumasinate ning energiakulude valitsemise peremees!

Samuti ei tohi tarbijad unustada tõika mitmesuguste elektriseadmete olemasolust, mille korrapärase hooldamise teostamata jätmine võib tuua kaasa küllaltki suuri ebameeldivusi eeskätt suurenenud elektriarvete näol. Klassikaline näide siinkohal on majapidamistes sagedast kasutust leidev elektriboiler, mis liigse sette tekkimisel oma küttekehas hakkab kulutama tarbetult elektrienergiat. Kui järjestikus juba mitmendat arvet vaadates ilmneb, et kulu elektrile on märgatavalt suurenenud, kuid elektritarbijaid koju juurde pole viimasel ajal tekkinud, siis tasub esimese hooga otsida süüdlast just sellest seadmest. Regulaarne veeboileri hooldus ning puhastamine aitavad ebameeldivaid üllatusi juba eos vältida.

Sama kategooria alla võib tegelikult liigitada ka muude elektriseadmete töökorrasoleku jälgimise, eriti osas, mis puudutab erinevate kõrvalekallete teket seadme tavapärases töös. Soovitame hankida endale koju lisakindluse pakkumise eesmärgil spetsiaalne aparaat, mis aitab koduses majapidamises mõõta erinevate elektritarbijate voolukulu. Seadme abil on kõrvalekallete ilmnemisel kerge tuvastada võimalik probleemiallikas, et see vajaduse korral toimiva ja/või energiasäästlikuma isendi vastu välja vahetada. Eraldi mainimist väärib asjaolu, et elektrivool pole naljaasi, seega mistahes elektriseadme tehniliste kõrvalekallete tekkimisel soovitame konsulteerida spetsialistiga selle asemel, et hakata parandustöödes omal käel katseid läbi viima!

Millised igapäevased tegevused aitavad säästa energiakuludelt?

Elektrienergia kokkuhoiu planeerimise erinevates etappides leidub lisaks elektriseadmete teadlikule valikule ning tehnilise korrasoleku jälgimisele mündil alati ka teine pool, mida ei tasu tähelepanuta jätta. Kuigi energiasäästlikele seadmetele on selles pundis määratud täitmiseks oluline roll, on selle kõrval palju võimalik ära teha ka tarbijal endal oma tavapärast käitumismustrit ringi mängides. Erinevad tarbimisharjumused, ka elektrienergiaga seonduvalt, annavad nimelt olulise panuse selleks, et ei tekiks tarbetut elektrienergia raiskamist, mille tulemuseks on teadupärast suuremad arved. 

Usutavasti aitab säästlikumale energiatarbimisele ning rahalisele kokkuhoiule kaasa see, kui „projekti“ on kaasatud kogu perekond, sest nn karjamentaliteet annab kokkuvõttes kiiremini soovitud tulemuse. See tähendab, et parema tulemuse saavutamiseks peavad olema kaasatud kõik samas majapidamises elavad isikud, et soovitud edusammud märgatavad oleksid. Hea näide siin on asjatu valgustuse kasutamine või teleri töötamine, mida ei ole mõtet rakendada nendes ruumides, kus reaalset tegevust parasjagu ei toimu. Eriti kasulik on selle teadmise edasiandmine pere noorematele liikmetele, kes sageli „unustavad“ ning tekitavad oma hajameelsusega vajaminevast suurema elektritarbimise.

Eelmainitud näide kehtib tegelikult ka muude elektritarbijate kohta, kuna seinakontaktis hoidmine ilma tegeliku vajaduseta suurendab energiakulu asjatult. Seega on meiepoolne soovitus jälgida ning püüda välja juurida nende seadmete elektrivõrgus hoidmine, mis ei ole vältimatult vajalik. Siia alla võib liigitada igasugused pisemad kodumasinad, laadijad jms väiksemad elektritarbijad, mida tegelikult pole vaja ööpäevaringselt võrgukontaktis hoida. Üldiselt võibki öelda, et lisaks õigele (energiat säästvate) kodumasinate valikule majapidamises saab suure töö elektrienergia kokkuhoiu nimel teha ära ka enda ja oma pereliikmete käitumisharjumuste muutmisega selles valdkonnas.


Kui Sinu kodu küttekeha või elektriseadmete kaasajastamine nõuab suuremat investeeringut, siis uuri rahastusvõimalust lähemalt aadressil: https://raha24.ee

Comments are closed.