5 põhjust, miks osta auto Hollandist

Eesti taasiseseisvumisest saadik on meie inimesed ostnud endale Lääne-Euroopast autosid, ennekõike just pruugitud masinaid.

Põhiliselt toodi 1990ndatel siia edasimüümiseks sõidukeid Saksamaalt, kuid aja möödudes sai säärasest igamehe-autoärist pigem spetsialistide pärusmaa ning autode päritolu-geograafia muutus laiemaks.

Saksamaa on ilmselt jäänud kõige domineerivamaks lähteriigiks, aga kasvav on Eesti tänavatel ja müügiplatsidel ka Rootsi, Prantsusmaa ja Itaalia päritoluga sõidukite esindatus.

Ameerika autode siia toimetamine on omaette ooper ja sellele on pühendunud pigem kindel seltskond müüjaid, kes ise USA neljarattaliste vastu suurt huvi tunnevad ja kelle jaoks on nende Eestisse toomine töö ja hobi üheskoos.

Ära ei maksa unustada ka Madalmaadest, põhiliselt Hollandist ja Belgiast Eestisse saabuvaid sõidukeid. Alljärgnevalt heidame pilgu peale põhjustele, miks just nimelt Hollandi päritolu odavad kasutatud autod võiks Eesti autoostja jaoks olla kõige etem valik.

Rahulik rahvas, rahulik sõidustiil

Hollandlased on rahulik, väljapeetud ja reegleid järgiv rahvas ning sellised käitumismaneerid kanduvad üle ka suhtumisse liiklusesse ja liiklusvahenditesse.

Erinevalt kuumaverelistest itaallastest või boheemlaslikest prantslastest ei näe Hollandi tänavatel liiklevad autod välja nagu oleksid nad osalenud väiksemat sorti romurallil. Autodesse suhtutakse heaperemehelikult ja vastutustundlikult. Eeskirjadest lugupidavad hollandlased käivad korrektselt ettenähtud ajal tehnilises hoolduses ega ignoreeri armatuuril põlema süttivaid hoiatustulesid.

Head teed säästavad masinaid 

Hollandis on väga head teed ja autode veermik on seetõttu väiksema stressi ja pinge all. Ka puuduvad seal mäed ja ühes sellega ka maalilised kurvide kaskaadid, kus mäkketõusudel oma kapoti all olevaid hobujõude liigse piitsutamisega kahjustada või järskudel laskumistel piduritele liiga teha. 

Kliimagi on Hollandis ühtlane ja stabiilne ning lumeta, mistõttu ei mõju auto kerele – erinevalt Eestis sõitvatest autodest – teede libedustõrjeks kasutatavad soolad.  

Hollandi kõrgel tasemel liikluskultuur ja head teeolud tähendavad seda, et sealsed autod ei ole enamasti liiklusõnnetustes osalenud ning seetõttu pole Hollandist soetatud autol karta ootamatute ja silma eest esialgu varju jäävate vigade ilmnemist.

Autodel väike läbisõit

Nagu kahes eelnevas kahes punktis kajastatust nähtub, on Hollandist pärit kasutatud autodel väga hea hinna ja kvaliteedi suhe. Selle suhte tekkimisele aitab kaasa ka see, et hollandlased on suhteliselt jõukas rahvas, mistõttu saavad nad endale lubada, et vahetavad autosid küllaltki tihti. 

Võib vabalt juhtuda, et pelgalt uue mudeliversiooni väljatulek on piisav põhjus sõiduvahendi välja vahetamiseks. Nõnda jõuavad pruugitud masinate turule väikese läbisõidu ning hea tehnilise seisukorra ja kõrge varustustasemega sõidukid.

Seadustest peetakse kinni 

Hollandlaste seaduskuulekusest oli esimeses punktis juttu, aga see ei piirdu pelgalt korrektse sõidustiiliga. Näiteks on auto odomeetri näidu muutmine Hollandis kuritegu ning hollandlased, seaduskuulekad nagu nad on, peavad reeglitest jäigalt kinni. 

Kindlasti leidub seal ka üksikuid odomeetrite kerimisele spetsialiseerunud kuritegelikke inimesi ja päris 110% kindel ei või keegi olla, et ta Hollandist autot ostes petta ei saa, aga pigem on Hollandi puhul selline asi siiski haruharv erand kui reegel.

Kontrolli kindlasti tausta

Hollandi päritoluga auto tausta on võimalik internetist VIN-koodi alusel kontrollida veebilehel Autodna.com. Samuti tasub Hollandist Eestisse jõudnud masin soetada usaldusväärselt müüjalt, kel on hollandlastega pikaajalised kogemused ning kes on iga Eestis müüki pandud kasutatud auto ajaloo endale selgeks teinud ja masina põhjalikult üle vaadanud. Selline klientide seas hinnatud automüüja on näiteks Longo Eesti.

Comments are closed.