10 põhjust Taani investeerida

10 põhjust Taani investeerida.

  1. Turvaline valik – altkäemaks on Taanis põhimõtteliselt tundmatu ja Taani on saavutanud mitmetes läbinähtavuse edetabelites juba aastaid väga kõrgeid kohti. Taani erakordselt madal korruptsioonitase teeb riigist ettevõtjate jaoks väga atraktiivse sihtkoha.
  2. Tulus turuligipääs – Taani pakub suurepärast ligipääsu tervele Euroopa Liidule. Järgmiseks päevaks kauba kohaletoimetamine tagatakse 100 miljonile kliendile, kes kuuluvad maailma jõukaimate klientide hulka.
  3. Paindlikum tööturg – Taani “flexicurity” mudel pakub suurepärast paindlikkust töösuhete sõlmimisel. Taani tööjõudu loetakse Euroopa produktiivseimate sekka, ületööl ei ole piiranguid, mis lubab ettevõtetel töötada 24 tundi päevas, 365 päeva aastas.
  4. Kvalifitseeritud ja motiveeritud talendid – 96% noortest jätkab oma haridusteed keskharidust omandades, 47% kõrghariduses. Inglise keele oskuse poolest kuulub Taani maailma TOP 3 sekka. Viiest taanlasest neli räägivad inglise keelt ning pool Taani elanikkonnast räägib saksa keelt.
  5. Ideaalne keskus – Kopenhaageni lennujaam – kõige tõhusamalt töötav lennujaam Euroopas – on Skandinaavia ja Balti riikide lennuliinide üks keskuseid. 57 lennuliini, 132 sihtkohta ja 380 000 tonni jagu õhutransporti, omades sealhulgas endiselt Euroopa lennujaamade lühimat transiidi ajakulu.
  6. Ettevõtte loomine on lihtne – Taani kuulub ettevõtte asutamise lihtsuse poolest maailma tippude sekka, nagu ütleb ka Maailmapank. Ettevõtte asutamine võtab ühe päeva ning elamisloa ja tööloa saamine ei võta rohkem kui viis nädalat. Välisfirmad saavad ilmselgelt kasu Taani lihtsast registreerimissüsteemist. Kohalik ettevõtete loomisega tegeleb Rexkern pakub ettevõtte loomist 670 eur eest.
  7. Maailma juhtivliider tehnoloogia ja bioteaduste valdkonnas – 30% Taanis kasutatavast energiast saadakse tuuleenergiast. Üks kolmandik tuuleenergia maailmaturust kuulub Taani firmadele ning Taani firmad on esimeste seas, kes võtsid kasutusele teise generatsiooni biokütuse.
  8. Kulutõhus – Tööandjatel põhimõtteliselt puudub sotsiaalmaksu kohustus. Taanis on madalaimad ettevõttemaksud (23,5% mida langetatakse 2016. aastal 22% peale) Skandinaavias ja jäävad ka Euroopa Liidu keskmisest allapoole. Konkurentsivõimeline palgatase, eriti juhatuses.
  9. Maailma parim testturg –Taanit mitte ainult ei loeta maailma parimaks testturuks, vaid Taanil on olemas ka tipptasemel infrastruktuur ning kõrge mobiilide, lairibaühenduse ja PC kasutusmäär.
  10. Kõrge elukvaliteet – Taanlasi loetakse maailma kõige õnnelikumate inimeste sekka ning Kopenhaagen hääletati 2013. ja 2014. aastal kõige elamisväärsemaks linnaks. Elamisluba ja tööluba tagavad ligipääsu Taani sotsiaalsüsteemile, sh tasuta meditsiiniabi ja tasuta haridus.Artikli tõi teieni RexKern (teenuses ettevõtete loomine Taanis). Allikas samuti Invest in Denmark portaal.

Comments are closed.